O firmě

Akciová společnost Z E P O    BĚLOHRAD byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem dne 29.1.1996. Vznikla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové dne 1.3.1996.

 

Společnost provozuje klasickou zemědělskou výrobu  v jižní části okresu Jičín v Bělohradsko-miletínském úvalu na úpatí Bělohradské pahorkatiny v průměrné nadmořské výšce  339 m n.m.

 

Stěžejním odvětvím ve společnosti je výroba mléka. Úspěšně navazujeme na dlouholetou chovatelskou tradici v této oblasti. Chováme 460 ks krav s uzavřeným obratem stáda a k tomu úměrné množství mladých zvířat. Býčci jsou prodáváni ve stáří 3 týdnů. Původní české strakaté plemeno bylo v roce 2010 z velké části nahrazeno plemenem holštýnským a to včetně mladých zvířat. V současné době je podíl holštýnské krve ve stádě 96% a užitkovost zvířat celkem překročila v roce 2015 10000 kg mléka za normovanou laktaci.

 

Společnost obhospodařuje 1300 ha zemědělské půdy převážně na těžkých až velmi těžkých kamenitých pozemcích. Na orné půdě o výměře 1025 ha jsou pěstovány především obiloviny, ozimá řepka a v současné době též cukrovka. 450 ha je věnováno  pícninám pro živočišnou výrobu především kukuřici, vojtěšce a jeteli. Skotu zkrmujeme i píci z 273 ha trvalých travních porostů. Produkci krmiv je ve společnosti věnována maximální pozornost.

 

Přestavba chovu skotu Dolní Nová Ves

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na Valnou hromadu 2020, Návrh usnesení VH 2020 + Přílohy za rok 2019

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Návrh usnesní VH 2020

Rozvaha 2019

Výkaz zisků a ztráty 2019

Příloha účetní závěrky 2019

Zpráva auditora k uzávěrce 2019

Návrh usnesení VH 2020

Návrh usnesení VH 2020

Prohlášení o koncernovém řízení